Vliegerkruis: North-Lewis DSO DFC, C.D.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 19-04-1947 No. 37
Registernummer 0509 D
Mutatie Nederland - luchtacties tijdens de bevrijding van Nederland
Opmerkingen over onderscheiding London Gazette 11 july 1947 page 3207
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Wing commander
Onderdeel Tactical Air Force, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot No. 124 Wing (Tyfoons)