Kruis van Verdienste: Abdullatif

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 01-04-1947 No. 68
Registernummer 1259
Mutatie Nederlands-Indië - maakte militair vervoer in de Tominibocht mogelijk.
Mutatieperiode 8 december 1941 en februari - maart 1942
Persoonsgegevens
Nationaliteit Indonesische
Rang, functie of beroep Tweede djoeragan (inheemse gezagvoerder)
Aan boord van / behorende tot Departement van Marine