Bronzen Leeuw: Korthals Altes, J.J.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 07-03-1947 No. 90
Registernummer 0599 A
Mutatie Nederlands-Indië - Oost-Java - Soerabaja-opuimen mijnen.
Mutatieperiode December 1941 - januari 1942
Literatuur Helfrich (2) 11; erik; klaassen (4) en (5) 2234
Andere onderscheidingen Bronzen Leeuw (vervanging voor het Kruis van Verdienste met Eervolle Vermelding)
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 1e klasse
Onderdeel Koninklijke Marine
Geboren 20 september 1909 in Amsterdam
Overleden 2 april 1984 in 's-Gravenhage