Vliegerkruis: Kuitert, P.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 10-01-1947 No. 31
Registernummer 0501 R
Mutatie Zuidwest-Pacific - 58 vluchten (350 vlieguren) tegen Japanse doelen.
Mutatieperiode 15 maart 1944 - september 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-zeewaarnemer der 2e klasse der Koninklijke Marine Reserve tv
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine