Militaire Willems-Orde: Vaandel van het Korps Mariniers

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 04-12-1946 No. 51
Registernummer 5576
Mutatie Na zich sedert zijn oprichting in 1665 reeds bij verschillende gelegenheden, zoowel in als buiten Europa, schitterend te hebben onderscheiden door plichtsbetrachting en strenge discipline, zooals bij den beroemden toch naar Chatham, den tweedaagschen zeeslag, de zeeslagen bij Solebay, Kijkduin en Doggersbank, de bestroming en verovering van de vesting Gibraltar, den veldslag bij Seneffe, het dempen van opstanden in West-Indië, enz. heeft het Korps Mariniers, ook na de stichting van de Militaire Willems-Orde, optredende in Algiers, in België en in talrijke gebieden van den Nederlandsen-Indische Leger - zijn traditie getrouw - in den strijd uitgemunt door uitstekende daden van moed, beleid en trouw van officieren, onderofficieren, korporaals en mariniers, waarom in de jaren 1816 tot en met 1906, 67 onderscheidingen in de Militaire Willems-Orde aan hen konden worden toegekend. Wederom hebben onderdeelen van het Korps zich onderscheiden tijdens den Tweeden Wereldoorlog, met name in de brandpunten van den strijd: in Mei 1940 te Rotterdam, bij de gevechten in Oost-Java in Maart 1942 en in het bijzonder bij het, met de verdere bemanning van Onze oorlogsbodems in den slag in de Java-Zee, hooghouden van 's Lands Vlag. Aan genoemd korps toestemming te verleenen aan de namen in zijn vaandel toe te voegen: 'Rotterdam', 'Oost-Java'en 'Javazee'.
Persoonsgegevens
Onderdeel Korps Mariniers, Koninklijke Marine