Vliegerkruis: Vincent DFC, A.E.S.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 16-11-1946 No. 39
Registernummer 0501 N
Mutatie Nederland - luchtsteun gedurende de bevrijding van Nederland als commandant van 181 Squadron Tactical Air Force.
Mutatieperiode 1944 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Squadron leader
Onderdeel 2ⁿᵈ Tactical Air Force,Royal Air ForceVolunteer Reserve
Aan boord van / behorende tot 182 Squadron (Tyfoons)