Vliegerkruis: Bryant DFC, J.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 16-11-1946 No. 39
Registernummer 0501 P
Mutatie Nederland - luchtsteun gedurende de bevrijding van Nederland als commandant van 247 Squadron Tactical Air Force
Mutatieperiode 1944 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Flight lieutenant
Onderdeel 2ⁿᵈ Tactical Air Force,Royal Air ForceVolunteer Reserve
Aan boord van / behorende tot 247 Squadron