Militaire Willems-Orde: Schulman, H.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 17-10-1946 No. 26
Registernummer 5569
Mutatie Dropping para's met brandend vliegtuig op 17 september 1944.
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Second lieutenant
Onderdeel United States Army Air Force
Geboren 1918
Overleden 17 september 1944, voor benoeming gesneuveld bij Nijmegen