Vliegerkruis: Jones DFM, K.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 17-10-1946 No. 27
Registernummer 0501 L
Mutatie Nederland - luchtaanvoer tijdens de bevrijding van Nederland.
Mutatieperiode 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Warrant officer
Onderdeel Transport Command, Royal Air Force Volunteer Reserve
Aan boord van / behorende tot No. 38 Group