Vliegerkruis: Churchill, R.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 17-10-1946 No. 27
Registernummer 0501 F
Mutatie Nederland - luchtaanvoer tijdens de bevrijding van Nederland.
Mutatieperiode 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Canadese
Rang, functie of beroep Flight lieutenant
Onderdeel Transport Command, Royal Canadian Air Force
Aan boord van / behorende tot No. 38 Group