Militaire Willems-Orde: Boyd, Ch.K.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 17-10-1946 No. 26
Registernummer 5567
Mutatie Best - zijn bemanning gered, zelf met vliegtuig neergestort.
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Major
Onderdeel United States Army Air Force
Geboren 1918
Overleden 19 september 1944, voor benoeming gesneuveld in Best