Vliegerkruis: Bird-Wilson DSO DFC AFC, H.A.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 03-10-1946 No. 40
Registernummer 0497 B
Mutatie West-Europa - oorlogsvluchten / loffelijk voorbeeld voor de Nederlandse jachtvliegers.
Mutatieperiode 1940 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Wing commander
Onderdeel Royal Air Force