Vliegerkruis: Dorance, M.I.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 07-09-1946 No. 50
Registernummer 0501 B
Mutatie Nederland - Arnhem - luchtlandingen / luchtsteun tijdens de bevrijding van Nederland (aan de zijde van het 320 squadron).
Mutatieperiode 20 - 25 september 1944
Persoonsgegevens
Nationaliteit Franse
Rang, functie of beroep Capitaine
Onderdeel Free French Air Force, Forces Françaises Libres