Bronzen Kruis: Aart, C. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 04-09-1946 No. 42
Datum en plaats uitreiking 12 januari 1948 in Morokrembangan
Registernummer 1740
Mutatie Diverse onderzeebootacties
Mutatieperiode 1942 - 1944
Literatuur Wbrs 1948-29-01-28
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Stoker-olieman
Onderdeel Onderzeedienst, Koninklijke Marine