Militaire Willems-Orde: Koot, H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 24-08-1946 No. 4
Registernummer 5559
Mutatie Commandant Binnenlandse Strijdkrachten
Literatuur Six 92-95, 97, 98, 107, 115, 141; e 40-45 1715; zelm 229, 265
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Reserve-kolonel
Onderdeel Binnenlandse Strijdkrachten, Verzet
Aan boord van / behorende tot Generale Staf
Geboren 1883
Overleden 18 januari 1959 in 's-Gravenhage