Militaire Willems-Orde: Borghouts, J.J.F.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 24-08-1946 No. 5
Registernummer 5561
Mutatie Verzetsdaden als knokploegleider tussen 1940 en 1945.
Literatuur Six 94, 98, 137; gb 136-27; juk 140, 200, 204, 218, 242; lk 1965, 1966-1, 1967-1; vh maart 1966; oktober 1966
Opmerkingen over onderscheiding Opgekomen bij het Wapen der Infanterie.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tijdelijk reserve-eerste luitenant
Onderdeel Verzet
Geboren 1910
Overleden 5 februari 1966 in Rotterdam