Vliegerkruis: Lippe-Biesterfeld, Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter prins van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 03-07-1946 No. 75
Registernummer 489
Mutatie Wegens de uitnemende en bezielende leiding bij de bevrijding van het Vaderland als Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten, in het tijdperk van september 1944 tot september 1945 aan de onder zijn bevelen staande eenheden der Koninklijke Landmacht en der Binnenlandsche Strijdkrachten gegeven, en tevens als erkenning van de uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door genoemde troepen in dit tijdperk bij herhaling bedreven.
Mutatieperiode 1940 - 1945
Andere onderscheidingen ridder-grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw; ridder in de Orde van de Gouden Leeuw van Nassau; ridder-grootkruis in de Huisorde van Oranje; rechtsridder in der Johanniterorde; Vliegerkruis; Oorlogs-Herinneringskruis met gespen 'Nederland Mei 1940' en 'Oorlogsvluchten 1940 - 1945'; Verzetsherdenkingskruis; Onderscheidingsteken voor Landurige Dienst als Officier (XXXV); Knight-grandcross in the Most Excellent Orde of the British Empire; Chief Commander in the Legion of Merit (USA)
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Royal Air Force
Geboren 29 juni 1911 in Jena
Overleden 1 december 2004 in Baarn