Vliegerkruis: Martin, L.W.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 14-06-1946 No. 46
Registernummer 0481 A
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Flying officer
Onderdeel Royal Air Force Volunteer Reserve
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron