Militaire Willems-Orde: Migchelbrink, G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 09-05-1946 No. 6
Registernummer 5543
Mutatie Grebbeberg - 11 mei 1940
Literatuur Stab 99-26; keesing 6732; ms maart 1946
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Dienstplichtig soldaat
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot 8e Regiment Infanterie
Geboren 1917
Overleden 11 mei 1940 (13 mei is foutief!) in Wageningen, voor benoeming gesneuveld