Militaire Willems-Orde: Landzaat, W.P.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 09-05-1946 No. 6
Registernummer 5532
Mutatie Grebbeberg - gevechten op 13 mei 1940
Literatuur Stab 99-26; keesing 6732; ms september 1940, maart 1946; ol mei 1960
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Majoor
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot 1e bataljon, 8e Regiment Infanterie
Geboren 1886
Overleden 13 mei 1940 gesneuveld op de Grebbeberg