Militaire Willems-Orde: Cramer, J.J.N.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 09-05-1946 No. 6
Registernummer 5533
Mutatie Katwijk - brug over de Oude Rijn op 10 mei 1940.
Literatuur Keesing 6732; ms maart 1946
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Reserve-majoor
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Commandant 2e bataljon, 4e Regiment Infanterie
Geboren 1886
Overleden 8 mei 1941 in Arnhem, voor benoeming overleden