Bronzen Kruis: Clevis, P.J.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 09-05-1946 No. 6
Registernummer 1641
Mutatie Nederland - Mook / Katwijk aan den Maas - gevechtsactie bij kazemat 115 s
Mutatieperiode 10 mei 1940
Literatuur Oo april 1965; mei 1992; ms maart 1942
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig sergeant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot 3e sectie, 3e compagnie, 2e bataljon, 26e Regiment Infanterie
Geboren 8 maart 1911 in Broekhuizen
Overleden 10 mei 1940 in Mook