Militaire Willems-Orde: Bolman, I.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 09-05-1946 No. 6
Registernummer 5534
Mutatie Ypenburg
Mutatieperiode 10 mei 1940
Literatuur Six 29, 137; keesing 6732; juk 40; ms maart 1946
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Regiment Grenadiers
Geboren 1895
Overleden 23 augustus 1943 in Düsseldorf, in Duitse gevangenschap