Verzetskruis: Bosch, I.J. van den

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 07-05-1946 No. 17
Datum en plaats uitreiking 9 mei 1946 Paleis op de Dam
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Burger