Verzetskruis: Aalderen, ir. H.J. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 07-05-1946 No. 17
Datum en plaats uitreiking 09 mei 1946 Paleis op de Dam
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Chef
Onderdeel Nederlandse Spoorwegen
Aan boord van / behorende tot Seinwezen