Kruis van Verdienste: Roelofsen, J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 06-05-1946 No. 9
Registernummer 1200
Mutatie Nederland - Grebbeberg - opgetreden tegen terugvloeiende troepen door ze weer in de richting van de vijand te leiden.
Mutatieperiode 12 - 13 mei 1940
Literatuur Oo mei 2003
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Wachtmeester
Onderdeel Koninklijke Marechaussee, Landmacht
Geboren 29 augustus 1903 in Oosterbeek
Overleden 13 mei 1940 gesneuveld nabij Rhenen