Militaire Willems-Orde: Mayhew, K.G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 24-04-1946 No. 29
Registernummer 5530
Mutatie Tijdens de gevechten ter bevrijding van Nederland.
Mutatieperiode 1944 - 1945
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Major
Onderdeel British Army
Aan boord van / behorende tot The Suffolk Regiment
Geboren 1917