Vliegerkruis: Nouhuys, K.F. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 20-04-1946 No. 62
Registernummer 464
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-vliegtuigtelegrafist-mitrailleurschutter
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron