Militaire Willems-Orde: Brinkgreve, H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 18-04-1946 No. 53
Registernummer 5528
Mutatie Uitvoeren van zeer belangrijke verzetsopdrachten.
Literatuur Zwevend 145, 284, 285-288, 292
Opmerkingen over onderscheiding Opgekomen bij het Wapen der Artillerie.
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tijdelijk reserve-majoor
Onderdeel Verzet
Geboren 1915
Overleden 5 maart 1945 in Losser, voor benoeming gesneuveld