Vliegerkruis: Kuhlman DFC, K.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 12-04-1946 No. 42
Registernummer 0463 A
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Zuid - Afrikaanse
Rang, functie of beroep Temporary Major
Onderdeel South African Air Force
Aan boord van / behorende tot 322 Squadron