Vliegerkruis: Toorren, J. van der

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 04-04-1946 No. 27
Registernummer 461
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Luitenant-ter-zee der 1e klasse der Koninklijke Marine Reserve
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 886 Squadron