Militaire Willems-Orde: Tucker, R.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 22-02-1946 No. 11
Registernummer 5526
Mutatie Gevechten van de 82nd U.S. Airborne Division bij Nijmegen.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Amerikaanse
Rang, functie of beroep Colonel
Onderdeel United States Army
Aan boord van / behorende tot 82nd Airborne Division
Geboren 1911
Overleden 1970