Vliegerkruis: Harms DFM, J.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 07-02-1946 No. 48
Registernummer 458
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Sergeant-majoor-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 322 Squadron