Militaire Willems-Orde: Kirk, W.H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-12-1945 No. 2
Registernummer 5520
Mutatie Tijdens de gevechten ter bevrijding van Nederland.
Mutatieperiode 1944 - 1945
Persoonsgegevens
Nationaliteit Canadese
Rang, functie of beroep Sergeant
Onderdeel Canadian Infantry Corps, Canadian Army
Geboren 1918
Overleden 29 juli 2009 in Langenburg, Saskatchewan, Canada