Militaire Willems-Orde: Falloon, H.Ph.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-12-1945 No. 2
Registernummer 5522
Mutatie Tijdens de gevechten ter bevrijding van Nederland.
Mutatieperiode 1944 - 1945
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Nationaliteit Canadese
Rang, functie of beroep Major
Onderdeel Canadian Infantry Corps, Canadian Army
Aan boord van / behorende tot The Queen's Own Cameron Highlanders of Canada
Geboren 1913
Overleden Voor benoeming gesneuveld op 5 mei 1945