Militaire Willems-Orde: Kero, W.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-11-1945 No. 31
Registernummer 5514
Mutatie Nijmegen - tijdens de gevechten van 17 september tot 4 oktober 1944.
Opmerkingen over onderscheiding Datum Koninklijk Besluit is een schatting.
Postuum toegekend Ja
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Sergeant
Onderdeel United States Army
Aan boord van / behorende tot 82nd Airborne Division
Geboren 1921
Overleden 20 september 1944, voor benoeming gesneuveld bij Nijmegen