Vliegerkruis: Moekardanoe, H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 18-10-1945 No. 59
Registernummer 447
Mutatie Oorlogsvluchten als jachtvlieger bij het detachement vliegkampschepen.
Literatuur Via zij dochter in Bodegraven
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 3e klasse der Koninklijke Marine Reserve tv
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst/Fleet Air Arm, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 886 Squadron/1840 Squadron
Geboren 19 september 1923 in Baliege (Sumatra)
Overleden 2 januari 1981 in Anna Pauwlona