Vliegerkruis: Boon von Ochssée, J.G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 18-10-1945 No. 59
Registernummer 448
Mutatie Oorlogsvluchten als jachtvlieger bij het detachement vliegkampschepen.
Literatuur Opmaat 1996-8; 1999-2
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Officier-vlieger der 3e klasse der Koninklijke Marine Reserve tv
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst/Fleet Air Arm, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 1840 Squadron
Geboren 25 juli 1921 in Djokjakarta (NI)
Overleden 20 oktober 1999 in Naarden