Vliegerkruis: Hagemeijer, D.M.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 17-10-1945 No. 17
Registernummer 443
Mutatie West-Europa - in 53 oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Bruin (1) 91
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-waarnemer
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron
Geboren 20 mei 1912 in Soerabaja (Java)
Overleden 19 februari 1999 in Sun City, Arizona (VS)