Militaire Willems-Orde: Vaandel der 82nd U.S. Airborne Division

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-10-1945 No. 30
Registernummer 5505
Mutatie Overwegende, dat de Amerikaanse 82st Luchtlandingsdivisie gedurende de luchtlandingsoperaties en de daarop gevolgde gevechten in Midden-Nederland in de periode van 17 september tot 4 october 1944 bijzonder heeft uitgemunt door de haar opgedragen taak met beleid, gepaard gaande aan grooten moed, zelfopoffering en trouw te volbrengen: Overwegende voorts, dat de gevechten, welke door voornoemde Divisie zijn geleverd, hebben plaats gehad in het gebied van Nijmegen. Aan voornoemde Divisie toestemming te verleenen in haar 'Divisional Colours' den naam te voeren van de stad 'Nijmegen 1944'.
Persoonsgegevens
Onderdeel United States Army
Aan boord van / behorende tot 82nd Airborne Division