Militaire Willems-Orde: Lester, P.T.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-10-1945 No. 31
Registernummer 5511
Mutatie Nijmegen - tijdens de gevechten van 17 september tot 4 oktober 1944.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Private 1ˢᵗ class
Onderdeel United States Army
Aan boord van / behorende tot 82nd Airborne Division
Geboren 1920
Overleden 2 oktober 1975 in Indiana (VS)