Militaire Willems-Orde: Jonas, G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-10-1945 No. 31
Registernummer 5510
Mutatie Nijmegen - tijdens de gevechten van 17 september tot 4 oktober 1944.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Sergeant
Onderdeel United States Army
Aan boord van / behorende tot 82nd Airborne Division
Geboren 1919
Overleden 25 november 1990