Militaire Willems-Orde: Harris, W.D.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-10-1945 No. 31
Registernummer 5508
Mutatie Nijmegen - tijdens de gevechten van 17 september tot 4 oktober 1944.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Captain
Onderdeel United States Army
Aan boord van / behorende tot 82nd Airborne Division
Geboren 1916
Overleden 5 september 1962 in Fort Cambell, Kentucky (VS)