Militaire Willems-Orde: Blankenship, R.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-10-1945 No. 31
Registernummer 5509
Mutatie Nijmegen - tijdens de gevechten van 17 september tot 4 oktober 1944.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep First lieutenant
Onderdeel United States Army
Aan boord van / behorende tot 82nd Airborne Division
Geboren 1921
Overleden 13 augustus 1970 in DeRidder, Louisiana (VS)