Militaire Willems-Orde: Billingslea, Ch.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-10-1945 No. 31
Registernummer 5506
Mutatie Nijmegen - tijdens de gevechten van 17 september tot 4 oktober 1944.
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Colonel
Onderdeel United States Army
Aan boord van / behorende tot 82nd Airborne Division
Geboren 1914
Overleden 14 maart 1989 in Oxford, Talbot, Maryland (VS)