Vliegerkruis: Sinnema DFC, H.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 22-09-1945 No. 75
Registernummer 442
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Opmerkingen over onderscheiding West-Europa - 30 oorlogsvluchten (193 vlieguren)
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-tweede luitenant-vlieger
Onderdeel Bomber Command, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 153 Squadron