Vliegerkruis: Dekker, J.W. DFC

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 22-09-1945 No. 75
Registernummer 436
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-kapitein-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 322 Squadron/64 Squadron