Vliegerkruis: Bosch DFC, mr. J.W.Th.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 22-09-1945 No. 75
Registernummer 439
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Literatuur Meijer (2) 129
Opmerkingen over onderscheiding Uniform met batons in Soesterberg.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Reserve-eerste luitenant-vlieger
Onderdeel Wapen der Militaire Luchtvaart, Royal Air Force
Aan boord van / behorende tot 139 Squadron
Geboren 29 juni 1915
Overleden 2 juli 1998