Kruis van Verdienste: Lemmens, V.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 14-09-1945 No. 17
Registernummer 1097
Mutatie Nederland - voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.
Opmerkingen over onderscheiding Engelandvaarder
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Dienstplichtig soldaat
Onderdeel Verzet
Geboren 10 maart 1919 in Makassar
Overleden 22 juli 2007 in Doorn