Vliegerkruis: Brand, D.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Datum Koninklijk Besluit 23-08-1945 No. 14
Registernummer 0431 A
Mutatie West-Europa - in oorlogsvluchten blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Eerste luitenant-vlieger-waarnemer
Onderdeel Marine Luchtvaartdienst, Koninklijke Marine
Aan boord van / behorende tot 320 Squadron